Cerrahi Tıp Terimleri Sözlüğü

Abdomino-perineal rezeksiyon rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, Miles ameliyatı
Ablasyon bir dokunun tümüyle ortadan kaldırılması
Adrenal böbreküstü bezi
Adrenal adenomu böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör
Adrenalektomi böbreküstü bezinin alınması
Akiz doğuştan olmayan ve sonradan gelişen hastalık
Aksiller disseksiyon koltukaltı lenf bezlerinin alınması
Akut hızla ve aniden gelişen
Akut pankreatit pankreas organının aniden gelişen iltihabı
Anal bölge makat bölgesi
Anal ca. makat bölgesi kanseri
Anal fissür makat çatlağı
Anal kondilom makat bölgesi siğiline verilen ad
Anal manometri makat içine bir kateter yerleştirilerek, makat kaslarının basınçlarını ölçme işlemi
Anal sfinkter makat kası
Analjezik ağrı kesici
Anastomoz bir iç organın belirli bölümünü kestikten sonra geri kalan kısmının tekrar birleştirilmesi
Anestezi hastanın ağrı hissetmemesi için yapılan girişimlere verilen ad
Anorektal fistül makat fistülü
Anoskopi makat içinin ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi
Anterior ön
Antibiyotik bakterileri yok etmeye yarayan ilaç
Antifungal mantarları yok etmeye yarayan ilaç
Antikoagülan kan sulandırıcı ilaç
Anüs makat
Anüs kanseri makat bölgesi kanseri
Apandisit körbağırsağın apandis denen solucansı uzantısının iltihaplanmasına verilen ad
Appendektomi apandis organının alınması ameliyatına verilen ad
Apse sınırlı bir boşlukta cerahat toplanması
Arter atar damar
Atom tedavisi radyoaktif iyot tedavisi
Bağırsak divertikülü bağırsağın iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşması
Bağırsak hazırlığı endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması
Bağırsak inkontinensi gaz ve dışkı kaçırmaya verilen ad
Bağırsak kanseri bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Bağırsak temizliği endoskopi veya ameliyatlardan önce bağırsağın müshil ilacı ile boşaltılması
Balon atılım testi makat içine bir balon yerleştirerek bağırsak fonksiyonlarını ölçme işlemi
Bant ligasyon damarları bant (lastik toka) ile bağlama girişimi
Bariatrik cerrahi şişmanlık cerrahisi
Barrett kanseri reflü hastalığına bağlı olarak gelişen yemek borusu kanseri
Barrett metaplazisi reflü hastalığına bağlı olarak yemek borusu zemininde gelişen bozukluk
Basur hemoroid, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Bilateral iki taraflı
Biofeedback kişiye dışkı ve gaz kontrolu amacı ile verilen zihinsel eğitim
Biopsi patoloji tahlili için örnek alma işlemi
BIRADS sınıflaması meme röntgeninde kullanılan sınıflama
Bowen hastalığı makat bölgesinin başlangıç aşamasında yakalanan kanserine verilen ad
Cerrahi sarılık safra yolu tıkanıklığı
Contralateral aksi tarafta
Crohn hastalığı sindirim sisteminin yemek borusu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen iltihabi bir bağırsak hastalığı
Cushing sendromu kortizol hormonu salgılayan böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör
Debridman ölü dokuların çıkartılması işlemi
Defekografi makat bölgesinin dışkıyı atma kapasitesini ölçmeye yarayan test
Diüretik idrar söktürücü
Divertikülektomi divertikülün çıkartılması
Divertikülit bağırsakta yer alan divertiküllerin iltihaplanması
Dışkı inkontinensi dışkı kaçırmaya verilen ad
Duktal ektazi meme kanallarında genişleme
Dumping sendromu midenin alınması sonrasında gelişen sıcak basması ve fenalaşma durumu
Duodenum oniki parmak bağırsağı
Eksizyon bir dokunun kesilerek çıkartılması
Eksizyonel biopsi dokunun tümünün alınması
Eksternal radyoterapi vücuda dışarıdan radyoterapi verilmesi
Ekstirpasyon bir dokunun tümünün çıkartılması
Endokrinoloji Uzmanı hormon dengesi ile ilgilenen uzmanlık alanı
Endoskopi ışıklı bir aletle iç organların görüntülenmesi
Endoskopik ultrasonografi endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği
Endosonografi endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştiren ve hem sindirim sisteminin içini gösteren ve hemde etrafındaki dokuları incelemeye olanak sağlayan araştırma tekniği
Enterosel ince bağırsakların vajina içine fıtıklaşması
Entübasyon soluk borusuna sonda takılma işlemi
Epizyotomi doğum sırasında bebeğin başının rahat çıkabilmesi için kadınlık organına yapılan kesiye verilen ad
ERCP safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı görüntülenmesi ve bazı tedavilerin uygulanması işlemi
ERKP safra yollarının ve pankreas kanalının endoskopi cihazı aracılığı görüntülenmesi ve bazı tedavilerin uygulanması işlemi
ERUS endoskopik rektal ultrasonografi
Eskarotomi yanık durumunda ölü dokuların alınması
EUS endoskopik ultrasonografi
Femoral uyluk bölgesi
Feokromasitoma hormon salgılayan böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör
Fibroadenom memenin iyi huylu katı tümörleri
Fibrokistik meme hastalığı memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı
Fissür çatlak
Fıtık karın kaslarının iç tabakalarının zayıflaması veya yırtılması sonucu bazı iç organların dışarıya doğru taşmasına verilen ad
Foley kateter idrar sondası
Forseps bebeğin başının çıkartılması amacı ile kullanılan metal kaşıklar
Galaktografi meme kanallarının ilaçlı röntgeninine verilen ad
Galaktore meme başı akıntısı
Gastrektomi midenin alınması işlemi
Gastrik kanser mide kanseri
Gastrit mide iltihabı
Gastrointestinal stromal tümör mide-bağırsak sistemininin bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerine verilen ad
Gastroskopi yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının endoskop adı verilen ışıklı bir aletle incelenmesi
Gastrostomi midenin karın derisine ağızlaştırılması işlemi
Gaz inkontinensi gaz kaçırmaya verilen ad
Genel anestezi narkoz, uyutma
GİST mide-bağırsak sistemininin bağ dokusundan kaynaklanan tümörlerine verilen ad
Guatr boyunda yer alan tiroid bezinin büyümesine verilen ad
Hedefli kemoterapi vücudun belirli bir bölümüne kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi
Helikobakter pylori midede gastrit ve mide kanserine yol açabilen bakteri
Hematemez ağızdan kahve telvesi şeklinde siyah renkli kusma, mide kanaması
Hemigastrektomi midenin yarısının alınması işlemi
Hemikolektomi kalın bağırsağın bir tarafının (sağ veya sol) alınması işlemi
Hemoraji kanama
Hemoroid basur, mayasıl, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Hemotoşezi makattan kırmızı renkli kan gelmesi, bağırsak kanaması
Hepatik karaciğer ile ilgili
Herni fıtık
Hiatal herni mide fıtığı
Histerektomi rahimin alınması ameliyatı
HİV bağışıklık sistemi zayıflaması hastalığı
HPV human papilloma virus (siğil virüsü)
İleostomi ileum adlı ince bağırsağın son bölümünün karın derisine ağızlaştırılması işlemi
İleostomi torbası ileostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba
İleus bağırsak düğümlenmesi
İltihabi bağırsak hastalığı nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan bağırsak iltihabı
İnce iğne biopsisi dokudan iğne ile patoloji tetkiki için bir örnek alınması
İnguinal kasık bölgesi
İnsitu karsinom başlangıç aşamasında yakalanan kansere verilen ad
İnsizyon kesi
İnsizyonel biopsi dokunun bir parçasının alınması
İnternal radyoterapi doku içerisine yerleştirilen bazı iğneler ile doku içerisine radyoterapi verilmesi
İntraduktal papillom meme kanallarından kaynaklanan iyi huylu ur
İntraoperatif Ameliyat sırasında
İpsilateral aynı tarafta
İrritabıl bağırsak sendromu sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu
Jinekoloji Kadın Hastalıkları
Jinekomasti erkeklerde memelerde anormal büyüme durumu
Kabızlık haftada üç defadan seyrek dışkılama veya zorlu dışkılama olayı
Kalıcı ostomi bir iç organın dönüşümsüz olarak deriye ağızlaştırılması işlemi
Kalıcı stoma geçici bir süre için bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Kalın bağırsak polibi kalın bağırsaktan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar
Kapsül endoskopisi içinde bir mini-kamera olan bir kapsülün yutulması ve sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması işlemi
Kardiyak kalp ile ilgili
Kistik mastopati memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı
Kolanjit safra yolu iltihabı
Kolesistektomi safra kesesinin alınması
Kolesistit safra kesesi iltihabı
Kolesistolityazis safra kesesi taşı
Kolit kalın bağırsak iltihabı
Kolon ca. kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Kolon kanseri kalın bağırsaktan kaynaklanan habis (kötü huylu) tümör
Kolonoskopi endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın tamamının incelenmesi
Koloproktoloji uzmanı bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı
Kolorektal bölge bağırsak ve makat bölgesi
Kolorektal cerrah bağırsak ve makat hastalıkları ile ilgili bir Genel Cerrahi Uzmanı
Kolorektal geçiş zamanı gıdaların kalın bağırsakta ne hızla seyir ettiklerini anlamak için yapılan röntgen filmi
Kolostomi kalın bağırsağın karın derisine ağızlaştırılması işlemi
Kolostomi torbası kolostomi içeriğinin boşaldığı plastik torba
Konjenital doğuştan gelen, doğmalık hastalık
Kronik yavaş ve uzun bir sürede gelişen
Kronik pankreatit pankreas organının uzun dönemde gelişen iltihabı
Laksatif dışkıyı yumuşatan ilaçlara verilen ad
Laparoskopi kansız ameliyat, kapalı ameliyat, küçük deliklerden yapılan ameliyata verilen ad
Lateral yan
Lavman makat yolu ile dışkıyı boşaltmak amacı ile verilen sıvı
Leiomyom bağ dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörler
Leiomyomosarkom bağ dokusundan kaynaklanan kötü huylu (malign) tümörler
Lenf akkan damarı
Lokal anestezi vücudun bir bölgesini ağrıyı yok etmek için iğne ile dondurma işlemi
Lumpektomi memenin tümörlü kısmının alınması
Makat kondilomu makat bölgesi siğiline verilen ad
Makrokalsifikasyon odağı büyük kireçlenme odakları
Mamografi meme röntgeni
Mamosintigrafi memenin radyoaktif madde ile çekilen filmine verilen ad
Mastalji meme ağrısı
Mastektomi memenin alınması
Mastit meme iltihabı
Mastodini meme ağrısı
Mastopati meme ağrısı
Mayasıl hemoroid, basur, makat bölgesinde toplar damar şişmesi
Medyan orta hat
Mekanik ikter safra yolu tıkanıklığı
Melena makattan katran renginde siyah dışkılama, mide ve bağırsak kanaması
Meme ca. meme ca, memenin habis tümörü
Meme displazisi memenin kistlerle seyerden iyi huylu hastalığı
Metastaz bir tümörün ilgili olduğu organın dışındaki organlara sıçraması
Mezenter bağırsakların damarlarının geçtiği yağlı dokuya verilen ad
Mide ca. mide kanseri
Mide polibi mideden kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar
Mikrokalsifikasyon odağı küçük kireçlenme odakları
Miles ameliyatı rektum ve makatın birlikte çıkarılması ameliyatı, abdomino-perineal rezeksiyon
Minimal invaziv cerrahi laparoskopik cerrahi
Müshil dışkıyı su gibi çıkartan ve endoskopi tetkiki ve bazı ameliyatlardan önce kullanılan ilaçlara verilen ad
Nazogastrik sonda burundan takılan ve mideye yerleştirilen sonda
Nefrektomi böbreğin alınması işlemi
Nefrolojik böbrek ile ilgili
Nekroz ölü doku
Obesite şişmanlık
Oblik çapraz, verev
Obstretrik Doğum bilimi
Oddi stenozu ana safra kanalının alt ucunun kireçlenmesi
Omentum bağırsakları örten yağlı tabakaya verilen ad
Onkoloji kanser tedavisi ile ilgili bilim dalı
Ostomi bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Östrojen kadınlık hormonu
Özofagus ca. yemek borusu kanseri
Özofagus kanseri yemek borusu kanseri
Palyatif kesin sonuca ulaşmayan, ancak yakınmaları azaltmayı hedefleyen girişime verilen ad
Pankreatit pankreas organının iltihabı
Paramedyan orta hattın yanında
Parsiyel bir kısmını
Pelvis çatı (leğen) kemiği
Perianal apse makat apsesi
Perianal fistül makat fistülü
Peridivertiküler apse bağırsak divertikülünün delinmesi ve divertikül etrafında cerahat toplanması
Peritonit karın zarı iltihabı
Peroperatif Ameliyat sırasında
Pilonidal sinüs kıl dönmesi
Polip mide, bağırsak, mesane gibi iç organlardan kaynaklanan habisleşme özelliği taşıyabilen iyi huylu urlar
Polipektomi polibin çıkartılması işlemi
Port laparoskopide giriş deliklerine verilen ad
Posterior arka
Postoperatif Ameliyat sonrasında
Preoperatif ameliyattan önce
Profilaktik koruyucu amaçlı
Profilaktik mastektomi ailede meme kanseri olanlarda koruyucu amaçlı memenin alınması
Prostatektomi prostat organının alınması işlemi
Pruritus ani makatta kaşıntı
Psödokist pankreatit zemininde olan yalancı kistler
PTK karaciğer içi ve dışı safra yollarının ilaçlı röntgeni
apse
Pulmoner akciğer ile ilgili
Radyoaktif iyot tedavisi atom tedavisi
Rectum ca. kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü
Redüksiyon geriye itilme
Reflü hastalığı mide fıtığı
Rektal prolapsus makat sarkması
Rektopeksi makat sarkması tedavisinde makatın asılması işlemi
Rektosel rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün vajina (hazne) içine fıtıklaşması
Rektoskopi rektum adı verilen kalın bağırsağın son bölümünün ışıklı bir aletle görüntülenmesi işlemi
Rektum kanseri kalın bağırsağın makata yakın olan ve rektum adını alan bölümünün habis (kötü huylu) tümörü
Rezeksiyon bir dokunun kesilmesi
Sedasyon endoskopi gibi işlemler öncesinde damar yolu ile sakinleştirici ilaçlar verilmesi işlemi
Segmenter bir bölümünü
Segmenter mastektomi memenin bir kısmının alınması
Sepsis yaşamı tehdit eden ve kana yayılan enfeksiyon
Servikal boyun bölgesi
Sigmoidoskopi endoskop adı verilen ışıklı bir aletle kalın bağırsağın sol yarısının incelenmesi
SİLS tek delikten yapılan laparoskopi ameliyatlarına verilen ad
Sinüs pilonidalis kıl dönmesi
Sistektomi mesanenin alınması işlemi
Sistemik kemoterapi damardan tüm vücuda kanseri yok etmeye yarayan ilaçların verilmesi
Sistosel mesanenin (idrar torbası) vajina içine fıtıklaşması
Skleroterapi doku içine iğne ile kireç oluşturan kimyasal madde verilmesi
Spastik kolon sinir sistemi ile bağırsak kasları arasındaki iletide bozukluk sonucunda gelişen fizyolojik bağırsak sorunu
Splenik dalak ile ilgili
Stereotaksik biopsi şüpheli dokunun ATEC, INTACT, mamotom vb. aletlerle patoloji tetkiki için çıkartılması
Stoma bir iç organın deriye ağızlaştırılması işlemi
Stoma torbası deriye ağızlaştırılmış olan iç organın içeriğinin boşaldığı plastik torba
Subtotal gastrektomi midenin büyük bir bölümünün (üçte ikisi) alınması işlemi
Subtotal kolektomi kalın bağırsağın karın içindeki bölümünün alınması işlemi
Subtotal tiroidektomi tiroid bezinin her iki tarafının büyük bölümünün (% 80-85) alınması
Sürrenal böbreküstü bezi
Sürrenal adenomu böbreküstü bezinden kaynaklanan tümör
Sürrenalektomi böbreküstü bezinin alınması
Sütür dikiş
Tamamlayıcı tiroidektomi guatr ameliyatında sonuç kanser gelirse, geriye kalan dokunun alınması işlemi
TAPP karın içinden laparoskopik kasık fıtığı onarımına verilen ad
Tel ile işaretleme ve biopsi şüpheli dokunun ince bir tel ile tespit edilerek patoloji tetkiki için çıkartılması
Tenezm devam eden ıkınma hissi
TEP karın dışından laparoskopik kasık fıtığı onarımına verilen ad
Tiroid – lobektomi tiroid bezinin tek tarafının alınması
Tiroid ca. tiroid bezi (guatr) kanseri
Tiroid kanseri tiroid bezi (guatr) kanseri
Total tamamını, tümünü
Total gastrektomi midenin tümünün alınması işlemi
Total kolektomi kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi
Total proktokolektomi kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi
Total tiroidektomi tiroid bezinin her iki tarafının tümüyle alınması
Transvers yatay
Travma yaralanma
Trokar laparoskopide içeriye yerleştirilen ince borulara verilen ad
Tru-cut biyopsi dokudan öel bir iğne ile genişçe bir parça alınması
Ülser küçük yara
Ülseratif kolit kalın bağırsağın iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması
Ultrasonografi ses dalgaları yardımı ile iç organları görüntüleyen tekniğe verilen ad
Umbilikal göbek ile ilgili
Umbilikus göbek bölgesi
Unilateral tek taraflı
Üriner inkontinens idrar kaçırma
Uterus rahim
Ven toplar damar
Ventilatör solunum cihazı
Vücut kitle indeksi boy ve kilonun oranının alınması (24’ün üzeri kilolu kabul edilir)
ultradex 150